top

Inicio

 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
acta de valoración e anuncio da resolución das brigadas de incendios PDF Imprimir Correo-e

ACTA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

 

Reunidos no Concello de Sandiás, os membros da Comisión de valoración que se relacionan de seguido, sendo as 09:15 horas do día 19 de xullo de 2016, procédese á realización da entrevista e examen da documentación presentada polos aspirantes para tomar parte no concurso de selección para a "contratacion laboral temporal de dous xefes de brigada, e oito peóns para a realización da obra/servizo" con constitución de bolsa de empleo, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 28 de xuño de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es) e anuncio no BOP de Ourense (1 de xullo).

 

MEMBROS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR

 

PRESIDENTE:

MANUEL V. PEREZ NIETO

 

VOCAIS:

MANUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

GIL MANUEL OTERO LOPEZ

ASESOR TÉCNICO:

EVA MARÍA BARRIO LÓPEZ

 

SECRETARIA:

Mª ROSARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ

 

Valoración, conforme ás referidas Bases, resulta do seguinte xeito:

 

XEFE DE BRIGADA

 

NOME: JOSÉ LUIS DOMINGUEZ ÁLVAREZ

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,10

Práctica.......................................................................................0,50

TOTAL…………………………………………………….......1,60

 

NOME: NELSON MARTINEZ LEMOS

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,10

Formación………………………………………………………0,60

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................NON PRESENTADO

Práctica.......................................................................................NON PRESENTADO

TOTAL…………………………………………………….......0,70

 

NOME: SONIA COELLO DAPENA

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................2,00

Formación………………………………………………………0,30

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,50

Práctica.......................................................................................2,00

TOTAL…………………………………………………….......5,80

 

NOME: VICTOR MANUEL PEDRAS LEDO

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................3,00

Formación………………………………………………………0,60

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................NON PRESENTADO

Práctica.......................................................................................NON PRESENTADO

TOTAL…………………………………………………….......3,60

 

 

NOME: JUAN MANUEL CARRERA GONZALEZ

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,90

Práctica.......................................................................................2,00

TOTAL…………………………………………………….......2,90

 

NOME: RICARDO LÓPEZ FENTANES

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,60

Formación………………………………………………………0,10

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,10

Práctica.......................................................................................0,50

TOTAL…………………………………………………….......2,30

 

 

 

PEÓNS

 

NOME: JOSÉ LÓPEZ CABANA

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................1,80

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,00

Práctica.......................................................................................0,00

TOTAL…………………………………………………….......1,80

 

 

NOME: JUAN BENITO PÉREZ MANSO

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................0,80

Práctica.......................................................................................1,50

TOTAL…………………………………………………….......4,30

 

 

NOME: MANUEL JOSÉ BARREIRO RODRÍGUEZ

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,20

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,95

Práctica.......................................................................................0,50

TOTAL…………………………………………………….......1,65

 

 

 

NOME: HECTOR CASAS RODRIGUEZ

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,80

Práctica.......................................................................................0,50

TOTAL…………………………………………………….......1,30

 

NOME: JUAN BENJAMIN LOSADA FARIÑAS

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................3,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................1,20

Práctica.......................................................................................2,00

TOTAL…………………………………………………….......8,20

 

NOME: JOSÉ LUIS DOMINGUEZ ÁLVAREZ

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,05

Práctica.......................................................................................0,50

TOTAL…………………………………………………….......1,55

 

NOME: DAVID POZO PRADA

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................0,80

Práctica.......................................................................................0,50

TOTAL…………………………………………………….......3,30

 

NOME: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................1,20

Práctica.......................................................................................1,50

TOTAL…………………………………………………….......4,70

 

NOME: NELSON MARTINEZ LEMOS

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,70

Formación………………………………………………………0,60

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,00

Práctica.......................................................................................0,00

TOTAL…………………………………………………….......1,30

 

NOME: MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ MOURE

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................1,50

Formación………………………………………………………0,10

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,85

Práctica.......................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......3,45

 

NOME: BELEN FEIJOÓ CID

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................3,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................0,00

Práctica.......................................................................................0,00

TOTAL…………………………………………………….......5,00

 

NOME: MANUELA CARNERO QUINTAS

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................3,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,05

Práctica.......................................................................................1,50

TOTAL…………………………………………………….......5,55

 

NOME: ARSENIO REY PINTO

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,90

Formación………………………………………………………0,30

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,00

Práctica.......................................................................................0,00

TOTAL…………………………………………………….......1,20

 

NOME: ELIAS CARLOS CIFALA LIVOTI

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................0,60

Práctica.......................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......3,60

 

NOME: FRANCISCO OMIL RIOS

 

Galego……………………………………………………NON SE PRESENTOU

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,00

Práctica.......................................................................................0,00

TOTAL…………………………………………………….......0,00

 

NOME: OSCAR MORAN PEREZ

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................0,80

Práctica.......................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......3,80

 

 

NOME: VICTOR GONZALEZ SALGADO

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,20

Práctica.......................................................................................1,50

TOTAL…………………………………………………….......2,70

 

NOME: JESÚS HIPÓLITO LOSADA GARCIA

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,40

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,35

Práctica.......................................................................................1,50

TOTAL…………………………………………………….......3,25

 

NOME: MUSTAPHA HARAK

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................1,80

Formación………………………………………………………0,50

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................0,95

Práctica.......................................................................................2,00

TOTAL…………………………………………………….......7,25

 

JUAN MANUEL CARRERA GONZÁLEZ

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,40

Práctica.......................................................................................2,00

TOTAL…………………………………………………….......3,40

 

NOME: ELENA DORADO CARNERO

 

Galego……………………………………………………EXENTA

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,20

Práctica.......................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......2,20

 

NOME: MARIANO GUERRA ABAD

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................0,70

Práctica.......................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......3,70

 

NOME: JOSÉ MARIA ALONSO MELLADO

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,20

Práctica.......................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......2,20

 

NOME: HERMESINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................1,20

Formación………………………………………………………0,50

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,95

Práctica.......................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......3,65

 

NOME: MARCOS GONZALEZ DIAZ

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,95

Práctica.......................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......1,95

 

NOME: MIGUEL GARCIA QUINTAS

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................0,50

Práctica.......................................................................................2,00

TOTAL…………………………………………………….......4,50

 

NOME: RICARDO LÓPEZ FENTANES

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 5

Experiencia profesional…………………………......................0,90

Formación………………………………………………………0,10

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,15

Práctica.......................................................................................0,50

TOTAL…………………………………………………….......2,65

 

Unha vez valorados os méritos dos aspirantes para tomar parte no concurso de selección para a "contratación de dous xefes de brigada, e oito peóns para a realización da obra/servizo 2 brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais para o exercicio 2016", e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 28 de xuño de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es) e anuncio no BOP de Ourense (1 de xullo).

 

 

 

PROPONSE:

 

Ao Alcalde do Concello de Sandiás a seguinte lista coa valoración acadada para a bolsa de traballo para a "contratación de dous xefes de brigada, e oito peóns para a realización da obra/servizo 2 brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais para o exercicio 2016"

 

PROPONSE A CONTRATACION POR ORDE DE PUNTUACION DOS SEGUINTES:

 

XEFES DE BRIGADA

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

SONIA COELLO DAPENA

5,80

VICTOR MANUEL PEDRAS LEDO

3,60

 

QUEDANDO NA LISTA DA BOLSA DE TRABALLO POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

JOSE MANUEL CARRERA GONZALEZ

2,90

RICARDO LOPEZ FENTANES

2,30

JOSE LUIS DOMINGUEZ ALVAREZ

1,60

NELSON MARTINEZ LEMOS

0,70

 

 

PEÓNS

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

JUAN BENJAMÍN LOSADA FARIÑAS

8,20

MUSTAPHA HARAK

7,25

MANUELA CARNERO QUINTAS

5,55

BELÉN FEIJOÓ CID

5,00

MARÍA FÁTIMA DOS SANTOS

4,70

MIGUEL GARCÍA QUINTAS

4,50

JUAN BENITO PÉREZ MANSO

4,30

ÓSCAR MORÁN PÉREZ

3,80

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

MARIANO GUERRA ABAD

3,70

HERMESINDA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

3,65

ELÍAS CARLOS CIFALA LIVOTI

3,60

MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ MOURE

3,45

JUAN MANUEL CARRERA GONZÁLEZ

3,40

DAVID POZO PRADA

3,30

JESÚS HIPÓLITO LOSADA GARCÍA

3,25

VICTOR GONZÁLEZ SALGADO

2,70

RICARDO LÓPEZ FETANES

2,65

ELENA DORADO CARNERO

2,20

JOSÉ MARÍA ALONSO MELLADO

2,20

MARCOS GONZÁLEZ DÍAZ

1,95

JOSÉ LÓPEZ CABANA

1,80

MANUEL JOSÉ BARREIROS RODRÍGUEZ

1,65

JOSÉ LUÍS DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

1,55

HÉCTOR CASAS RODRÍGUEZ

1,30

NELSON MARTÍNEZ LEMOS

1,30

ARSENIO REY PINTO

1,20

FRANCISCO OMIL RIOS

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os aspirantes inicialmente propostos para a súa contratación achegarán ante a Administración, dentro do prazo de dous días naturais desde que se publica no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web a acta de valoración realizada pola comision de selección, os documentos acreditativos das condicións de capacidade, requisitos esixidos na convocatoria, e méritos alegados, documentación en xeral que acompaña a instancia en orixinal ou copia compulsada.

 

Quen dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior, non presentasen a documentación en orixinal ou copia compulsada ou da mesma deducese que carecen dalgún dos requisitos esisxidos ou méritos achegados, non poderán ser contratados, quedando anuladas todas as actuacións con el, sen prexuizo da responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade nas súas solicitudes de participación.

 

Os traballadores/as seleccionados/as estarán obrigados a realizar, antes da súa contratación un recoñecemento médico e unha proba física de esforzo, así como un curso teórico-práctico de formación sobre prevención e defensa contra os incendios forestais de 16 horas que será impartido polo persoal competente na materia nos días, horas e lugares que unilateralmente establezca o Concello de Sandiás.

A non superación do recoñecemento médico ou da proba física de esfrozo, ou ben a non realización do referido curso con aproveitamento, será causa de non contratación do traballador/a seleccionado/a, pasadno a realizarse as probas de referencia ao seguinte da lista. Co obxecto de perfeccionar e dar continuidade á formación deste persoal, este curso será obrigatorio, ainda que o aspirante xa o tivese realizado en anos anteriores.

No obstante, o Sr. Alcalde resolverá

 

O PRESIDENTE O SECRETARIO

 

 

 

 

 

OS VOGAIS

 

 

 

 

Para os efectos oportunos faise público que, con esta data, o Alcalde do Concello de Sandiás, ditou o seguinte Decreto:

 

RESOLUCIÓN DA SELECCIÓN

 

Vista a proposta da comisión de valoración, relativa as bases do concurso de seleccion para a ""contratación de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais para o exercicio 2016", e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 28 de xuño de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es) e anuncio no BOP de Ourense (1 de xullo).

 

Considerando que a proposta se axusta o baremo precisado nas correspondentes Bases Reguladoras da Convocatoria aprobadas por Decreto de 28 de xuño de 2016.

 

Considerando que a tramitación do expediente axustase ós requisitos mínimos esixidos pola lexislación sobre a materia.

 

Pola presente e de conformidade coas facultades conferidas á Presidencia polo artigo 41.14 do R.D. 2568/1986 así como no artigo 21.1 h) da lei reguladoras das bases do réxime local, veño en:

 

RESOLVER:

 

PRIMEIRO: A CONTRATACION POR ORDE DE PUNTUACION DOS SEGUINTES:

 

XEFES DE BRIGADA

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

SONIA COELLO DAPENA

5,80

VICTOR MANUEL PEDRAS LEDO

3,60

 

QUEDANDO NA LISTA DA BOLSA DE TRABALLO POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

JOSE MANUEL CARRERA GONZALEZ

2,90

RICARDO LOPEZ FENTANES

2,30

JOSE LUIS DOMINGUEZ ALVAREZ

1,60

NELSON MARTINEZ LEMOS

0,70

 

 

PEÓNS

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

JUAN BENJAMÍN LOSADA FARIÑAS

8,20

MUSTAPHA HARAK

7,25

MANUELA CARNERO QUINTAS

5,55

BELÉN FEIJOÓ CID

5,00

MARÍA FÁTIMA DOS SANTOS

4,70

MIGUEL GARCÍA QUINTAS

4,50

JUAN BENITO PÉREZ MANSO

4,30

ÓSCAR MORÁN PÉREZ

3,80

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

MARIANO GUERRA ABAD

3,70

HERMESINDA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

3,65

ELÍAS CARLOS CIFALA LIVOTI

3,60

MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ MOURE

3,45

JUAN MANUEL CARRERA GONZÁLEZ

3,40

DAVID POZO PRADA

3,30

JESÚS HIPÓLITO LOSADA GARCÍA

3,25

VICTOR GONZÁLEZ SALGADO

2,70

RICARDO LÓPEZ FETANES

2,65

ELENA DORADO CARNERO

2,20

JOSÉ MARÍA ALONSO MELLADO

2,20

MARCOS GONZÁLEZ DÍAZ

1,95

JOSÉ LÓPEZ CABANA

1,80

MANUEL JOSÉ BARREIROS RODRÍGUEZ

1,65

JOSÉ LUÍS DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

1,55

HÉCTOR CASAS RODRÍGUEZ

1,30

NELSON MARTÍNEZ LEMOS

1,30

ARSENIO REY PINTO

1,20

FRANCISCO OMIL RIOS

0,0

 

 

SEGUNDO: Proceder a publica-la presente resolución no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás e na páxina web (www.sandias.es) durante dez días naturais expresando o réxime de recursos que contra a mesma caiban.

 

O ALCALDE

 

 

Asdo.: Felipe Traveso Garcia.

 

Contra esta resolución pode interpor perante a Presidencia, no prazo dun mes, recurso de reposición. Este recurso de reposición deberá ser resolto durante outro mes, a partir do día seguinte ó da presentación. Contra o acordo resolutorio do devendito recurso poderá interpo-lo Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, a partir da data de notificación, se o acordo resolutorio é expreso; e, se non, durante seis meses a contar dende o día seguinte a aquel no que de acordo coa súa normativa específica, produzase o acto presunto, de conformidade co establecido na Lei Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa do 13 de xullo de 1998; asemade, poderá empregar, pola sua conta, calquera outro recurso que estime conveniente.

 

A SECRETARIA ACCIDENTAL

 

 

 

 

 

Asdo: Mª Vera Vazquez Dios.

LAST_UPDATED2
 
LISTAS DEFINITIVAS DA BRIGADA DE INCENDIOS E PUBLICACION DO TRIBUNAL PARA VALORACION PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Venres, 15 Xullo 2016 09:13

ANUNCIO

 

De conformidade co expediente de selección para a "contratación de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais para o exercicio 2016 , e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 28 de xuño de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es) e anuncio no BOP de Ourense (1 de xullo).

 

RESOLVO:

 

PRIMEIRO.- Aprobar as listas definitivas de admitidos e excluidos na seguinte forma:

 

LISTA DE ADMITIDOS:

 

XEFES DE BRIGADA

 

- JOSÉ LUIS DOMINGUEZ ALVAREZ. EXENTO DE GALEGO

- NELSON MARTINEZ LEMOS. EXENTO DE GALEGO

- SONIA COELLO DAPENA. EXENTO DE GALEGO

- VICTOR MANUEL PEDRAS LEDO. EXENTO DE GALEGO

- JUAN MANUEL CARRERA GONZALEZ. PROBA DE GALEGO

- RICARDO LOPEZ FENTANES.EXENTO DE GALEGO

 

PEÓNS

 

- JOSE LOPEZ CABANA. EXENTO DE GALEGO.

- JUAN BENITO PEREZ MANSO. PROBA DE GALEGO.

- MANUEL JOSÉ BARREIRO RODRIGUEZ. PROBA DE GALEGO.

- HECTOR CASAS RODRIGUEZ. EXENTO DE GALEGO

- JUAN BENJAMIN LOSADA FARIÑAS. PROBA DE GALEGO

- JOSÉ LUIS DOMINGUEZ ALVAREZ. EXENTO DE GALEGO

- DAVID POZO PRADA. EXENTO DE GALEGO

- MARIA DE FATIMA DOS SANTOS. PROBA DE GALEGO

- NELSON MARTINEZ LEMOS. EXENTO DE GALEGO

- MIGUEL ANGEL MENDEZ MOURE. PROBA DE GALEGO

- BELEN FEIJOO CID. EXENTO DE GALEGO

- MANUELA CARNERO QUINTAS. EXENTO DE GALEGO

- ARSENIO REY PINTO. EXENTO DE GALEGO

- ELIAS CARLOS CIFALA LIVOTI. PROBA DE GALEGO

- FRANCISCO OMIL RIOS. PROBA DE GALEGO

- OSCAR MORAN PEREZ. EXENTO DE GALEGO

- VICTOR GONZALEZ SALGADO. PROBA DE GALEGO

- JESUS HIPOLITO LOSADA GARCIA. PROBA DE GALEGO

- MUSTAPHA HARAK. PROBA DE GALEGO

- JUAN MANUEL CARRERA GONZALEZ. PROBA DE GALEGO

- ELENA DORADO CARNERO. EXENTO DE GALEGO

- MARIANO GUERRA ABAD. PROBA DE GALEGO

- JOSE MARIA ALONSO MELLADO. EXENTO DE GALEGO

- HERMESINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. PROBA DE GALEGO

- MARCOS GONZALEZ DIAZ. PROBA DE GALEGO

- MIGUEL GARCIA QUINTAS. PROBA DE GALEGO

- RICARDO LOPEZ FENTANES.EXENTO DE GALEGO

 

 

LISTA DE EXCLUIDOS

 

XEFE DE BRIGADA

 

- JOSÉ MARIA ALONSO MELLADO. NON PRESENTA TITULACION

 

PEÓNS

 

NINGÚN

 

SEGUNDO.- Sinalar lugar e data para a constitución do tribunal da devandita praza o próximo día 19 de xullo de 2016, ás 9:15 horas. Sinálase a data, lugar e horas para faer o examen de Galego as 9:30 horas do día 19 de xullo de 2016 na Casa do Concello, Local Social; se o tribunal acordara sustituir esta proba pola realización da entrevista en galego comenzarase coa entrevista para os que teñan que realizar a proba de galego. Sinálase a data, lugar e hora para faer a entrevista e a práctica as 10:30 horas do día 19 de xullo de 2016 na Casa do Concello, Local Social.

 

TERCEIRO.- Designar o tribunal, que quedará constituído da seguinte forma:

PRESIDENTE:

TITULAR: Manuel V. Pérez Nieto, adxunto ao xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

SUPLENTE: Carlos Castiñeiras Rois, xefe da Seccción de Formación, Calidade e Avaliación do Desempeño.

 

VOGAIS:

TITULAR: Manuel Ángel Rodriguez Rodriguez, xefe do servizo de Medio Rural.

SUPLENTE: Angel Gumersindo Gonzalez gonzalez, director da rede de centros de recollida de animais abandonados.

 

TITULAR: Gil Manuel Otero Lopez, operario de Servizos Varios do Concello de Sandiás.

SUPLENTE: Luis Salgado Vazquez, xefe do Negociado de Servizos Intermunicipais.

 

TITULAR: José Firvida Rodriguez, xefe do Paruqe de Maquinaria.

SUPLENTE: Maria José Rodriguez Díaz, oficial Sistemas Integrados de Xestión de Calidade e Medio Ambiente.

 

SECRETARIO:

TITULAR: Mª Angela Garrido Movilla, xefa do Negociado de Administración e Control.

SUPLENTE: Mª Rosario Fernández Gómez, auxiliar do Negociado de Procesos Selectivos.

 

 

 

O ALCALDE

 

 

Asdo: Felipe Traveso García.

 

Contra a presente Resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da notificación, ante o Alcalde deste Concello de Sandiás, de conformidade cos artigos 116 e 117 de Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, se este radica en Galicia, no prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo até que aquel sexa resolto expresamente ou se producise a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida interpor Vde. calquera outro recurso que puidese estimar máis conveniente ao seu dereito.

 

O SECRETARIO

 

 

 

 

Asdo: Miguel Angel Rodriguez Rodriguez.

LAST_UPDATED2
 
ACTA DA VALORACION E RESOLUCION DA VALORACION DA SELECCION PARA ATENCION A BIBLIOTECA E A CASA DA LAGOA PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Mércores, 06 Xullo 2016 12:13

ACTA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS
Reunidos no Concello de Sandiás, os membros da Comisión de valoración que se relacionan de seguido, sendo as 10:30 horas do día 4 de xullo de 2016, procédese á realización da entrevista e examen da documentación presentada polos aspirantes para tomar parte no concurso de selección  para a "contratacion de dous auxiliares para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa " con constitución de bolsa de empleo, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 20 de maio de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es)  e anuncio no BOP de Ourense (8 de xuño).
MEMBROS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR
PRESIDENTE:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
VOCAIS: SANTIAGO LORENZO TABOADAROSA ASUNCION SANTANA DOVALPAULINO FERNANDEZ SALGADO
SECRETARIA:Mª CARMEN GARCIA PEREZ
Valoración, conforme ás referidas Bases, resulta do seguinte xeito:

NOME: IRIA CAMEAN BAO
Galego……………………………………………………NO APTO (NO PRESENTADO) PUNTUACIÓNBase6

Experiencia profesional…………………………......................

Formación………………………………………………………

Coñecemento do medio...............................................................

Entrevista...................................................................................

.TOTAL…………………………………………………….......

NOME: ANGELES SUAREZ BARGE
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,40

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,23

TOTAL…………………………………………………….......1,63


NOME: MARIA JOSE FEIJOO FEIJOO
Galego……………………………………………………APTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,0

0Entrevista....................................................................................0,40

TOTAL…………………………………………………….......2,40


NOME: BENITO PEREZ GARCIA
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,10

Coñecemento do

medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................1,30

TOTAL…………………………………………………….......3,40
NOME: DAVID FERNANDEZ MARTINEZ
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,70

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................1,60

TOTAL…………………………………………………….......4,30


NOME: MARIA GIL DIZ
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,40

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,40

TOTAL…………………………………………………….......1,80


NOME: MARTA MANSO CUQUEJO
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,80

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................NO PRESENTADO

TOTAL…………………………………………………….......2,80


NOME: Mª TERESA MENDEZ PARADA
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......3,00


NOME: SUSANA CID MENDEZ
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase

6Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,20

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................1,30

TOTAL…………………………………………………….......3,50


NOME: PATRICIA PEREZ MIGUEZ
Galego……………………………………………………APTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,13

TOTAL…………………………………………………….......1,13


NOME: BELEN FEIJOO CID
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,20

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......3,20


NOME: NOELIA SALGADO BARBOSA
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,20

Coñecemento do medio...............................................................0,20

Entrevista....................................................................................0,80

TOTAL…………………………………………………….......1,00


NOME: MARTA ELENA RODRIGUEZ ARMADA
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,40

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,10

TOTAL…………………………………………………….......1,50

NOME: PAULA VAZQUEZ RAMOS
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,60

Formación………………………………………………………0,40

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................NO PRESENTADO

TOTAL…………………………………………………….......1,00


NOME: MANUEL JOSE BARREIRO RODRIGUEZ
Galego……………………………………………………APTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,10

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,20

TOTAL…………………………………………………….......1,30


NOME: Mª CELSA GONZALEZ RODRIGUEZ
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,30

Formación………………………………………………………0,95

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,30

TOTAL…………………………………………………….......2,55


NOME: Mª FRANCISCA SANMIGUEL REQUEJO
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,20

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,43

TOTAL…………………………………………………….......1,63


NOME: BIBIANA FERNANDEZ SABURIDO
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,20

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................1,20

TOTAL…………………………………………………….......3,40


NOME: SILVIA GOMEZ RODRIGUEZ
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,73

TOTAL…………………………………………………….......1,73


NOME: BELEN GOMEZ MANSO
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,35

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................1,03

TOTAL…………………………………………………….......3,38


NOME: Mª DEL MAR BARROS COUTO
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………1,70

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,66

TOTAL…………………………………………………….......3,36


NOME: Mª TERESA ESTEVEZ PEREIRA
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,60

Formación………………………………………………………0,70

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,13

TOTAL…………………………………………………….......2,43


NOME: MARCOS DEBEN LEVICES
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………1,50

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......2,50


NOME: RODRIGO ROJO ARCOS
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………1,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,00

TOTAL…………………………………………………….......1,00


NOME: JAIME CARNERO VAZQUEZ
Galego……………………………………………………NO APTO (NO PRESENTADO) PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................

Formación………………………………………………………

Coñecemento do medio..............................................................

.Entrevista....................................................................................

TOTAL…………………………………………………….......


NOME: CRISTINA GARCIA CID
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,25

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Entrevista....................................................................................1,76

TOTAL…………………………………………………….......4,01


NOME: DIEGO RODRIGUEZ GOMEZ
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………1,15

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,80

TOTAL…………………………………………………….......1,95


NOME: ANA CEBREIROS IGLESIAS
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………1,25

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,53

TOTAL…………………………………………………….......2,78


NOME: SARA LORENZO GIL
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,10

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................NO PRESENTADO

TOTAL…………………………………………………….......0,10


NOME: ALEXANDER DE LOS RIOS CONDE
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,70

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,23

TOTAL…………………………………………………….......1,93


NOME: ALEXANDRE FERNANDEZ RAMOS
Galego……………………………………………………NO APTO (NO PRESENTADO) PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................

Formación………………………………………………………

Coñecemento do medio..............................................................

.Entrevista....................................................................................

TOTAL…………………………………………………….......


NOME: RAQUEL VENANCIO ZAMBRANO
Galego…………………………………………………… EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................1,40

Formación………………………………………………………0,30

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,33

TOTAL…………………………………………………….......3,03


NOME: ROCIO PASCUAL DEL VALLE
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………2,40

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................NO PRESENTADO

TOTAL…………………………………………………….......2,40


NOME: MARIBEL LEON DOMINGUEZ
Galego……………………………………………………EXENTO PUNTUACIÓNBase 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,85

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Entrevista....................................................................................0,50

TOTAL…………………………………………………….......1,35

Unha vez valorados os méritos dos aspirantes para tomar parte no concurso de selección  para a "contratación  de dous auxiliares para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa" con constitución de bolsa de empleo, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 20 de maio de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es)  e anuncio no BOP de Ourense (8 de xuño).


PROPONSE:
Ao Alcalde do Concello de Sandiás a seguinte lista coa valoración acadada para a bolsa de traballo para a "contratación  de dous auxiliares para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa" con constitución de bolsa de empleo,  PROPONSE A CONTRATACION POR ORDE DE PUNTUACION DOS SEGUINTES:
NOME: PUNTUACIÓN:


DAVID FERNANDEZ MARTINEZ 4,30

CRISTINA GARCIA CID 4,01

QUEDAN NA LISTA  DA BOLSA DE TRABALLO POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:

NOME: PUNTUACIÓN: SUSANA CID MENDEZ 3,50

BIBIANA FERNANDEZ SABORIDO 3,40

BENITO PEREZ GARCIA 3,40

BELEN GOMEZ MANSO 3,38

MARIA DEL MAR BARROS COUTO 3,36

BELEN FEIJOO CID 3,20

RAQUEL VENANCIO ZAMBRANO 3,03

MARIA TERESA MENDEZ PARADA 3,00

MARTA MANSO CUQUEJO 2,80

ANA CEBREIROS IGLESIAS 2,78

MARIA CELSA GONZALEZ RODRIGUEZ 2,55

MARCOS DEBEN LEVICES 2,50

MARIA TERESA ESTEVEZ PEREIRA 2,43

MARIA JOSE FEIJOO FEIJOO  2,40

ROCIO PASCUAL DEL VALLE 2,40

DIEGO RODRIGUEZ GOMEZ 1,95

ALEXANDER DE LOS RIOS CONDE 1,93

MARIA GIL DIZ 1,80

SILVIA GOMEZ RODRIGUEZ 1,73

MARIA FRANCISCA SANMIGUEL REQUEJO 1,63

ANGELES SUAREZ BARGE 1,63

MARTA ELENA RODRIGUEZ ARMADA 1,50

MARIBEL LEON DOMINGUEZ 1,35

MANUEL JOSE BARREIRO RODRIGUEZ 1,30

PATRICIA PEREZ MIGUEZ 1,13

RODRIGO ROJO ARCOS 1,00

NOELIA SALGADO BARBOSA 1,00

PAULA VAZQUEZ RAMOS 1,00

SARA LORENZO GIL 0,10

No obstante, o Sr. Alcalde resolverá
O PRESIDENTE O SECRETARIO
OS VOGAIS

Para os efectos oportunos faise público que, con esta data, o Alcalde do Concello de Sandiás, ditou o seguinte Decreto:
RESOLUCIÓN DA SELECCIÓN
Vista a proposta da comisión de valoración, relativa as bases que do concurso de seleccion para a ""contratacion de dous auxiliares para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa " con constitución de bolsa de empleo, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 20 de maio de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es)  e anuncio no BOP de Ourense (8 de xuño).
Considerando que a proposta se axusta o baremo precisado nas correspondentes Bases Reguladoras da Convocatoria aprobadas por Decreto de 20 de maio de 2016.
Considerando que a tramitación do expediente axustase ós requisitos mínimos esixidos pola lexislación sobre a materia. Pola presente e de conformidade coas facultades conferidas á Presidencia polo artigo 41.14 do R.D. 2568/1986 así como no artigo 21.1 h) da lei reguladoras das bases do réxime local, veño en:
RESOLVER:
PRIMEIRO:  A CONTRATACION POR ORDE DE PUNTUACION DOS SEGUINTES:
NOME: PUNTUACIÓN:

DAVID FERNANDEZ MARTINEZ 4,30

CRISTINA GARCIA CID 4,01

QUEDAN NA LISTA  DA BOLSA DE TRABALLO POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:

NOME: PUNTUACIÓN:

SUSANA CID MENDEZ 3,50

BIBIANA FERNANDEZ SABORIDO 3,40

BENITO PEREZ GARCIA 3,40

BELEN GOMEZ MANSO 3,38

MARIA DEL MAR BARROS COUTO 3,36

BELEN FEIJOO CID 3,20

RAQUEL VENANCIO ZAMBRANO 3,03

MARIA TERESA MENDEZ PARADA 3,00

MARTA MANSO CUQUEJO 2,80

ANA CEBREIROS IGLESIAS 2,78

MARIA CELSA GONZALEZ RODRIGUEZ 2,55

MARCOS DEBEN LEVICES 2,50

MARIA TERESA ESTEVEZ PEREIRA 2,43

MARIA JOSE FEIJOO FEIJOO 2,40

ROCIO PASCUAL DEL VALLE2,40

DIEGO RODRIGUEZ GOMEZ1,95

ALEXANDER DE LOS RIOS CONDE 1,93

MARIA GIL DIZ1,80

SILVIA GOMEZ RODRIGUEZ 1,73

MARIA FRANCISCA SANMIGUEL REQUEJO 1,63

ANGELES SUAREZ BARGE 1,63

MARTA ELENA RODRIGUEZ ARMADA 1,50

MARIBEL LEON DOMINGUEZ 1,35

MANUEL JOSE BARREIRO RODRIGUEZ 1,30

PATRICIA PEREZ MIGUEZ 1,13

RODRIGO ROJO ARCOS 1,00

NOELIA SALGADO BARBOSA 1,00

PAULA VAZQUEZ RAMO 1,00

SARA LORENZO GIL 0,10

SEGUNDO: Proceder a  publica-la presente resolución no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás e na páxina web (www.sandias.es) durante dez días naturais expresando o réxime de recursos que contra a mesma caiban. 
O ALCALDE

Asdo.: Felipe Traveso Garcia.
Contra esta resolución pode interpor perante a Presidencia, no prazo dun mes, recurso de reposición. Este recurso de reposición deberá ser resolto durante outro mes, a partir do día seguinte ó da presentación. Contra o acordo resolutorio do devendito recurso poderá interpo-lo Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, a partir da data de notificación, se o acordo resolutorio é expreso; e, se non, durante seis meses a contar dende o día seguinte a aquel no que de acordo coa súa normativa específica, produzase o acto presunto, de conformidade co establecido na Lei Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa do 13 de xullo de 1998; asemade, poderá empregar, pola sua conta, calquera outro recurso que estime conveniente.

O SECRETARIO
Asdo: Miguel Angel Rodriguez Rodriguez.

LAST_UPDATED2
 
CONTRATACION DE DUAS PERSONAS PARA ATENCION DA BIBLIOTECA E DA CASA DA LAGOA PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Venres, 27 Maio 2016 07:04

ANUNCIO

Unha vez aprobadas as bases de selección para contratación de duas persoas para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa, publicase o resumen da convocatoria para xeral coñecemento e chamamento o concurso  (Subvención Mocidade da Deputación Provincial de Ourense):

 

1.- Número e denominación das prazas: auxiliar para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa (dous auxiliares).

 

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra/ servizo determinado a tempo completo.

 

3.- Duración do contrato: tres meses.

 

4.- Sistema de selección: concurso.

 

5.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: dez días naturais contados dende o seguinte a  publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 14.00h (si o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou día inhabil o prazo finalizará o primero día hábil seguinte.

1. O texto íntegro das bases de selección publicarase no tablón de anuncios do Concello situado nas oficinas municipais e na súa páxina web (www.sandias.es).

2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na página web do Concello (www.sandias.es) e no tablón de anuncios do Concello  de Sandiás.

 

 

Sandiás, 20 de maio de  2016.

 

O Alcalde

 

 

 

 

Asdo: Felipe Traveso Garcia.

 

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO DE 1 DOUS AUXILIARES PARA “Atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa”,

 

BASE PRIMEIRA.-  Obxecto da convocatoria

 

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento de selección urxente por razón de subvención otorgada para contratar dous auxiliares para “Atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa”, sendo o soldo de 764,40 € brutos mensuais incluíndo a parte proporcional das pagas extras.

Xornada laboral: Completa. Horario: Flexible.

Xustificación: O Concello de Sandiás non ten actualmente en plantilla a ningún traballador para atención do servizo de Biblioteca e da Casa da Lagoa; debido a unha axuda da Deputación Provincial de Ourense para actuacións integradas no Programa Provincial de cooperación cos concellos en materia de mocidade 2016 preténdese realizar a contratación de dous auxiliares para atención da biblioteca e da Casa da Lagoa durante tres meses.

 

 

BASE SEGUNDA.-  Natureza do contrato.

 

A natureza dos contratos será laboral temporal ao abeiro da lexislación vixente, iniciándose a prestación dende a data da sinatura do contrato ou a alta de dito contrato, e cunha duración de tres meses. Os primeiros 15 días serán o período de proba.

 

BASE TERCEIRA.- Réximen Xurídico da convocatoria

 

A relación rexerase pola lexislación laboral sendo de aplicación principalmente o RD. 2720/1998, de 18 de decembro polo que se desenvolve o art. 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada, sen prexuízo das normas administrativas que sexan de aplicación ó persoal ó servizo das Administracións Públicas e especialmente ás locais.

 

BASE CUARTA.- Requisitos para concurrir

 

Para participar nas probas selectivas, os aspirantes deberán reuni-los seguintes requisitos:

 

Ser español ou cidadán dalgún Estado membro da Unión Europea nos termos establecidos no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto do Empregado Público.

 

Ter cumpridos os dezaséis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

 

Posuir as seguintes titulacións:

 

Graduado escolar ou equivalente.

 

Non padecer enfermidade ou defecto físico que impidan o desenvolvemento das tarefas propias da actividade obxecto de contratación.

 

Non atoparse incurso nas causas de incapacidade previstas na lexislación vixente.

 

Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego público.

Galego: Acredita-lo coñecemento da lingua galega de acordo co establecido no artigo 35 do Decreto Lexislativo 1/2008. A acreditación do coñecemento escrito farase por medio da presentación do certificado de iniciación de lingua galega (mínimo Celga 2). No caso de non posuir a titulación sinalada realizarase un exercicio previo de tradución que constará de dúas probas: unha primeira, que consistirá na tradución dun texto do castelán para o galego, elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal, e unha segunda proba, que consistirá na tradución dun texto do galego para o castelán, elixido por sorteo entre dous textos propostos polo tribunal. O tempo máximo para realizar o exercicio será dunha hora. Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obte-lo resultado de apto, e corresponderalle ó tribunal determina-lo nivel de coñecementos esixidos para acadar dito resultado. O Tribunal poderá acordar sustituir esta proba pola realización da entrevista en galego e a valoración da mesma como apto ou non apto.

 

 

Os anteriores requisitos deberanse reunir con referencia ó último día do prazo de presentación de solicitudes.

 

BASE QUINTA.- Documentación a presentar

 

As instancias solicitando tomar parte nas probas selectivas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Sandiás, en horario de 9 a 14 horas ou na forma determinada no artigo 38.4 da Lei 30/92, de réximen xurídico das Administracións públicas e do procedimiento administrativo común, dentro do prazo de dez días naturais a contar dende o seguinte á publicación do anuncio no BOP de Ourense. Se o décimo día fose sábado, domingo ou festivo, o prazo finalizaría o seguinte hábil.

 

Si se optara por presentar a solicitude nun rexistro diferente ó do Concello de Sandiás, deberá remitirse copia do rexistro de entrada na que conste a data do rexistro mediante fax, ao Concello de Sandiás antes da expiración da data do prazo de solicitude.

 

A solicitude de admisión a estas probas, que irán dirixidas o Sr. Alcalde-Presidente  do Concello de Sandiás e nas que se fará constar  que se reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria, referidos á data na que finaliza o prazo de presentación, formularanse nos modelos que figuran nos anexos correspondentes a esta convocatoria (Anexo I e II).

 

Á instancia se acompañará:

 

Fotocopia del D.N.I.

Fotocopia compulsada do Titulo.

Declaración responsable (Anexo I e II) de cumprir cos requisitos necesarios para participar nesta convocatoria, así como de non estar incurso/a en ningunha causa de incapacidade ou incompatibilidade previstas na lexislación vixente.

Documentación acreditativa dos méritos.

 

Expirado o prazo de presentación de instancias, O Alcalde ditará resolución no prazo máximo de tres días naturais na que se declare aprobada a lista de admitidos e excluídos. Na devandita resolución, que se publicará no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web do concello (www.sandias.es), indicarase a causa de exclusión e concederase un prazo de cinco días hábiles para a enmenda, incluíndose a designación do Tribunal de selección. A Alcaldía determinará, mediante resolución, a data, hora e lugar no que deberá constituírse o tribunal.

 

 

BASE SEXTA.-

 

A selección realizarase mediante o sistema de concurso de valoración de méritos, no que se valorará a experiencia profesional e a formación dos traballadores.

 

A) Experiencia profesional: ata un  máximo de 2,5  puntos:

 

1.- 0,10 puntos por servizos prestados na administración pública, en empresas privadas ou públicas en postos da mesma categoría ou similar ao posto ao que se opta por cada mes completo ou fracción.

 

Este mérito acreditarase mediante certificación da administración pública, ou ben coa copia cotexada dos contratos  de traballo e vida laboral. A experiencia que non se considere debidamente acreditada non se puntuará.

 

B) Formación: valorarase a formación nas materias propias do posto: máximo 5 puntos.  Titulación:

A formación acreditarase mediante presentación de certificados no que conste  o número de horas de formación realizada.

- Monitor de tempo libre: 0,50 punto

- Prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre: 0,50 punto

- Atención ó usuario de bibliotecas:0,50 punto

- Cursos de informática: 0,50 punto

Outros cursos:

1.- Cursos de máis de 50 horas: 0,20 puntos/curso.

2.- Cursos de entre 20 e 50 horas: 0,10 puntos/curso.

3.- Cursos de menos de 20 horas: 0,05 puntos/curso.

 

Non será obxecto de valoración as certificacións expedidas por academias privadas se non xustifica a preceptiva homologación.

 

 

Polo recoñecemento acreditado do idioma galego (só se valorará o grao superior alegado):

 

- Celga 3. Curso de iniciación ó galego: 0,10 puntos

- Celga 4. Curso de perfeccionamento: 0,20 puntos

- Curso de especialización: 0,30 puntos

 

C) Coñecemento do medio: Acreditarase mediante a aportación de certificado de empadroamento no Concello de Sandiás durante mais dun ano: 2 puntos.

 

D) Entrevista: A entrevista servirá para valorar outros aspectos diferentes dos que se desprenden dos méritos dos puntos anteriores, relacionados ca atención nas Bibliotecas e nos Centros de Interpretación e a adaptación dos aspirantes aos postos de traballo ofertados. Terá unha valoración máxima de 2 puntos.

 

O  Tribunal queda autorizado para resolver as dúbidas que se presentes e tomar os acordos necesarios para a boa orde do concurso en todo o non previsto nas bases.

 

BASE SÉPTIMA.-

 

Os traballos a realizar polos auxilares serán:

-  Atención da Biblioteca

- Atención da Casa da Lagoa

 

BASE OITAVA.- Proposta e nomeamento

 

Valorados tódolos méritos alegados polos aspirantes que reúnan as condicións esixidas, o tribunal formulará a proposta de designación a favor dos candidatos que obtivesen a maior puntuación, publicándose no Taboleiro de Anuncios.

 

Posteriormente efectuarase o nomeamento polo Sr. Alcalde e asinarase o correspondente  contrato laboral.

 

Todas as persoas que superen o proceso de selección e non resulten contratadas, serán incluídas nunha bolsa de traballo para futuras contratacións que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporais debidas a baixas por enfermedade, maternidad..., ordeadas según a puntuación obtida.

 

O integrante da bolsa que obteña un contrato de traballo causará baixa na bolsa, e unha vez finalice o seu contrato de traballo co Concello volverá a causar alta na bolsa de empleo no posto da mesma que lle corresponda en relación cos puntos obtidos.

 

A renuncia o posto de traballo ofertado suporá o pase do aspirante o último lugar da bolsa de empleo, salvo que concurran una das seguintes circunstancias:

- Parto, baixa por maternidade ou situacións asimiladas.

- Enfermedade grave que impida a asistencia o traballo, sempre que se acredite debidamente.

- Exercicio de cargo público representativo que imposibilite a asistencia o traballo.

 

Esta bolsa de emprego terá unha vixencia máxima de 3 meses

 

 

 

Sandiás a …………..

O ALCALDE

 

 

Felipe Traveso García

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN AO CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL dE DOUS auxilIarES para “Atención de BIBLIOTECA E CASA DA LAGOA ” con contratación por obra ou servizo, a tempo completo e duración de tres meses.

 

DATOS PERSOAIS

 

Apelidos e nome: _______________________________________________________

DNI:__________________________________________________________________

Rúa e número:__________________________________________________________

Localidade:____________________________________________________________

Provincia:______________________________________________________________

Código Postal:__________________________________________________________

Teléfono:______________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________

 

SOLICITA ser admitido ó concurso de valoración de méritos de dous auxilares para “Atención de BIBLIOTECA E CASA DA LAGOA ”

 

DECLARA (marcar as casillas correspondentes):

Ser español.

Ser nacional de (país membro da Unión Europea):____________________

Ter  cumprida a idade de 16 anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño dos correspondentes traballos.

Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo do Estado, das Comunidades Autónomas, nin da Administración Local, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.

 

Cumprir os requisitos necesarios para participar na convocatoria e non estar incurso en causa de incompatibilidade prevista legalmente (Lei 53/84, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas).

 

Comprométese a probar documentalmente tódolos extremos da declaración anterior, aportando a documentación pertinente en caso de serlle requirida.

 

MERITOS ALEGADOS (marcar as casillas correspondentes):

 

Experiencia profesional

 

Cursos de formación e perfeccionamento:

En materia de coñecemento do idioma galego:

Iniciación.

Perfeccionamento.

CELGA 2 ou superior.

 

Coñecemento do medio.

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑA:

Copia autenticada do DNI

Titulación académica.

Documentación acreditativa dos méritos alegados e especificados na base específica correspondente, que serán obxecto de valoración.

 

En ________________________, a ____ de ________________ de 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo:____________________________

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
ANUNCIO E BASES DE CONTRATACION DE INCENDIOS PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Venres, 01 Xullo 2016 10:50

ANUNCIO

 

Na Data de 28 de xuño de 2.016, ditouse Decreto de Alcaldía, polo que se aproban as bases para a contratación laboral temporal de dous xefes de brigada, e oito peóns para a realización da obra/servizo “2 Brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais para o exercicio 2016”, polo sistema de concurso de valoración de méritos, cuxo texto se transcribe a continuación:

 

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO DE 10 TRABALLADORES PARA OBRA OU SERVIZO DENOMINADO “ 2 BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PARA O EXERCICIO 2016” AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO DE SANDIÁS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA.

 

BASE PRIMEIRA.- Obxecto da convocatoria

 

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento de selección para contratar dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais para o exercicio 2016, ao abeiro do Convenio de colaboración suscrito entre a consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Sandiás para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais. Dito convenio conta con financiación de fondos europeos FEADER. Trátase da selección de:

-8 traballadores como peóns de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais con disposición de conducción.

-2 Traballadores como xefes de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

 

O Contrato que se subscribirá é o que regula o artigo 15.1 a) do Estatuto dos Traballadores recollido no Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro , polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, sen prexuízo das normas administrativas que sexan de aplicación ó persoal ó servizo das Administracións Públicas e especialmente ás locais, e en especial o Convenio de Colaboración suscrito entre a Consellería do Medio Rural e do mar e o Concello de Sandiás para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

A natureza dos contratos será laboral temporal ao abeiro da lexislación vixente, iniciándose a prestación dende a data da sinatura do contrato ou a alta de dito contrato, e cunha duración de tres meses. Os primeiros 15 días serán o período de proba.

 

 

BASE SEGUNDA.- Bases específicas.

Número de prazas: 10

Denominación:

Peón de brigada de prevención e defensa contra incendios (8)

Xefe de Brigada de prevención e defensa contra incendios (2)

Duración: Tres meses

Contrato laboral a formalizar: obra ou servizo determinado.

Xornada Laboral: Completa.

Salario Bruto mensual:

Peón de Brigada: 983,00 €( inclúen tódolos conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias)

Xefe de Brigada: 1.100,00€ (inclúen tódolos conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias)

 

Os traballos a realizar polas brigadas serán:

 

Intervención nos incendios forestais no ámbito municipal, sen prexuízo de que conforme á normativa aplicable ao persoal das brigadas municipais participará nas operación de extinción e de remate de incendios forestais, baixo o mando único operativo dependente da consellería competente en materia forestal cando así se decida por parte do mando único e conforme ao artigo 48.6 da Lei 3/2007.

Os traballos de extinción de incendios forestais serán prioritarios con respecto aos traballos de prevención.

Traballos de vixiancia e defensa contra os incendios forestais: As brigadas colaborarán prioritariamente con respecto a outros traballos na defensa contra incendios forestais integrándose no dispositivo do Distrito Forestal onde se sitúe o concello segundo o disposto no artigo 48.6 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais e o Plan de Prevención e Defensa contra os incendios forestais de Galicia (en adiante Pladiga). Así mesmo, cando concorran razóns extraordinarias, poderán colaborar na defensa de incendios declarados noutros ámbitos territoriais, dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo da correspondente indemnización polos gastos ocasionados.

Labores encamiñadas á prevención que diminúan o risco de propagación e minoren os danos dos incendios, no caso de producirse. Estes traballos desenvolveranse en faixas de xestión de biomasa ou nos terreos forestais de titularidade municipal ou de propietario descoñecido, así como en vías e camiños forestais da súa titularidade cando non sexa posible mecanizar estes traballos. Os traballos consistirán en actuacións manuais en vías e camiños forestais, áreas cortalumes e faixas de xestión de biomasa mediante roza, rareo e eliminación de restos, cun mínimo de 10 has (ou a superficie necesaria para a xustificación da subvención en función das características do medio según o convenio de colaboración) por brigada nos tres meses de operatividade da brigada ou a súa parte proporcional. Os restos procedentes destes traballos trituraranse mecánicamente, ou no caso de que non fora técnicamente posible, poderán quedar acordoados.

 

 

BASE TERCEIRA.- Requisitos para concorrer

 

Os aspirantes a tomar parte no concurso deberán reunir, na data en que remate o prazo concedido para a presentación de solicitudes/instancias, os seguintes requisitos:

Ser español ou cidadán dalgún Estado membro da Unión Europea nos termos establecidos no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto do Empregado Público, así como extranxeiros con residencia legal en España.

Ter cumpridos os dezaoito anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

Posuír as seguintes titulacións:

1.- Para o xefe de brigada: Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, Técnico superior en xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos, Técnico en traballos forestais e conservación do medio rural ou formación profesional equivalente. Deberá posuír o carné de conducir B.- No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán aportar documento que acredite fidedignamente a súa homologación.

2.- Para os peóns condutores: Posuír o carné de conducir B.-Posuír capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas.

Non padecer enfermidade ou defecto físico que impidan o desenvolvemento das tarefas propias da actividade obxecto de contratación.

Non atoparse incurso nas causas de incapacidade previstas na lexislación vixente.

Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego público.

 

Galego: Acredita-lo coñecemento da lingua galega de acordo co establecido no artigo 35 do Decreto Lexislativo 1/2008. A acreditación do coñecemento escrito farase por medio da presentación do certificado de iniciación ou perfeccionamento de lingua galega (mínimo Celga 2). No caso de non posuír ningunha das titulacións sinaladas realizarase un exercicio previo de tradución que constará de dúas probas: unha primeira, que consistirá na tradución dun texto do castelán para o galego, elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal, e unha segunda proba, que consistirá na tradución dun texto do galego para o castelán, elixido por sorteo entre dous textos propostos polo tribunal. O tempo máximo para realizar o exercicio será dunha hora. Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obte-lo resultado de apto, e corresponderalle ó tribunal determina-lo nivel de coñecementos esixidos para acadar dito resultado. As anteriores probas poderán sustituirse pola realización da entrevista en galego, co resultado da entrevista o tribunal calificará como apto ou non apto a proba de galego ademais de puntuar a entrevista.

 

 

BASE CUARTA.- Documentación a presentar

 

As instancias solicitando tomar parte nas probas selectivas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Sandiás, en horario de 9 a 14 horas ou na forma determinada no artigo 38.4 da Lei 30/92, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, dentro do prazo de cinco días naturais a contar dende o seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. Se o quinto día fose sábado ou festivo, o prazo finalizaría o seguinte hábil.

 

Si se optara por presentar a solicitude nun rexistro diferente ó do Concello de Sandiás, deberá remitirse copia do rexistro de entrada na que conste a data do rexistro mediante fax, ao Concello de Sandiás antes da expiración da data do prazo de solicitude.

 

A solicitude de admisión a estas probas, que irán dirixidas o Sr.. Alcalde-Presidente do Concello de Sandiás e nas que se fará constar que se reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria, referidos á data na que finaliza o prazo de presentación, formularanse nos modelos que figuran nos anexos correspondentes a esta convocatoria (Anexo I e II).

 

Á instancia se acompañará:

 

Fotocopia do D.N.I. ou documento que proceda no caso dos estranxeiros.

Fotocopia do Titulo, fotocopia do carnet de conducir tipo B .-

Declaración responsable (Anexo I e II) de cumprir cos requisitos necesarios para participar nesta convocatoria, así como de non estar incurso/a en ningunha causa de incapacidade ou incompatibilidade previstas na lexislación vixente.

Documentación acreditativa dos méritos. Os méritos non xustificados documentalmente non serán obxeto de valoración.

Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os interesados aceptan e acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.

 

Salvo a instancia, o resto da documentación poderase presentar en copia simple. Os aspirantes propostos achegarán ante a Administración, dentro do prazo de dous días naturais desde que se publica no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web o acta de valoración realizada pola comisión de selección, os documentos acreditativos das condicións de capacidade, requisitos esixidos na convocatoria, méritos alegados, documentación en xeral que acompaña á instancia en orixinal ou copia compulsada.

 

Quen dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior, non presentasen a documentación en orixinal ou copia compulsada, ou da mesma deducísese que carecen dalgún dos requisitos esixidos ou méritos achegados, non poderán ser contratados, quedando anuladas todas as actuacións con el, sen prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade nas súas solicitudes de participación.

 

Expirado o prazo de presentación de instancias, o Alcalde ditará resolución no prazo máximo de tres días naturais na que se declare aprobada a lista de admitidos e excluídos. Na devandita resolución, que se publicará no Taboleiro de Edictos do Concello de Sandiás e na páxina web do Concello de Sandiás (sandias.es), indicarase a causa de exclusión e concederase un prazo de dous días naturais para a enmenda. Se o último día fose sábado ou festivo, o prazo finalizaría o seguinte hábil.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non subsanasen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a ser incluídos na relación de admitidos, serán considerados definitivamente excluídos. En caso de presentarse reclamacións, estas serán aceptadas ou rexeitadas na mesma resolución pola que se aproba a lista definitiva, que se fará pública do mesmo xeito. Esta última resolución conterá a designación da comisión de selección e o lugar, data e hora da súa reunión e da realización da proba de galego e da entrevista oral e práctica.

A Alcaldía determinará, mediante resolución, a data, hora e lugar no que deberá constituírse o tribunal.

 

 

 

BASE QUINTA.-

 

A selección realizarase mediante concurso de valoración de méritos con entrevista oral e práctica, no que se valorará a experiencia profesional e a formación dos traballadores. Terase en conta o coñecemento do medio dada a naturaleza das funcións a desempeñar e a relación co medio físico. Farase unha entrevista oral e práctica para valorar o coñecemento das funcións a desenvolver. A puntuación e valoración será a seguinte:

 

A) Experiencia profesional: ata un máximo de 3 puntos:

 

1.- 0,20 puntos por servizos prestados na administración local en postos da mesma categoría ou similar ao posto ao que se opta por cada mes completo e a xornada completa.

2.- 0,10 puntos por servizos prestados na administración autonómica ou empresas públicas dependentes desta en postos da mesma categoría ou similar ao posto ao que se opta por cada mes completo e a xornada completa.

3.- 0,01 puntos por servizos prestados en empresas privadas en postos da mesma categoría ou similar ao posto ao que se opta por cada mes completo e a xornada completa.

Cando a xornada non fora xornada completa valorarase de xeito proporcional a dita xornada completa.

 

Este mérito acreditarase mediante certificación da administración pública, ou ben coa copia dos contratos de traballo e vida laboral. A experiencia que non se considere debidamente acreditada non se puntuará (se so acompañan unha das dúas cousas, vida laboral ou contratos de traballo, non se valorará. Teñen que aportar os dous documentos.)

 

B) Formación: Por asistencia a cursos organizados por Administracións Públicas ou homologados polas mesmas directamente relacionados coas funcións do posto: máximo 2 puntos.

1.- Cursos de máis de 100 horas: 0,50 puntos/curso.

Cursos de máis de 51 a 100 horas: 0,30 puntos/curso.

2.- Cursos de entre 21 e 50 horas: 0,20 puntos/curso.

3.- Cursos ata 20 horas: 0,10 puntos/curso.

 

A formación acreditarase mediante presentación de certificados no que conste o número de horas de formación realizada.

 

Non será obxecto de valoración as certificacións expedidas por academias privadas se non xustifica a preceptiva homologación.

 

 

C) Coñecemento do territorio: (2 puntos)

Se acreditará mediante o correspondente certificado de empadroamento no Concello de Sandiás cunha antigüedade mínima de 1 ano.

 

D) Entrevista persoal con valoración práctica: (4 puntos).

Consta de dúas partes: A entrevista persoal servirá para valorar outros aspectos diferentes dos que se desprenden dos méritos valorados, tales como coñecemento das tarefas e cometidos a realizar no posto ofertado para valorar a maior idoneidade para o posto e terá unha valoración máxima de 2 puntos.

A práctica trata de valorar a posesión de habilidades e destreza nas funcións propias do posto ofertado para valorar a maior aptitude e idoneidade para o desenvolvemento dos traballos a realizar. A práctica versará sobre os seguintes servizos: prevención e extinción de incendios forestais. No tempo máximo de dez minutos e na forma que sinale o tribunal. Consistirán no manexo de vehículos, maquinaria, aparellos ou prácticas análogas e valorarase a pericia e a corrección da actuación do aspirante, así como o cumprimento das normas de seguridade aplicables; como criterio xeral supletorio para a valoración das prácticas valorarase o dominio do labor na realización de tarefas ou traballos en que consista a práctica. Tempo: maximo de dez minutos por aspirante. Terá unha valoración máxima de 2 puntos.

.

 

No suposto de empate a puntos entre varios aspirantes atenderase á maior puntuación obtida pola orde de preferencia no baremo de méritos seguinte: (Experiencia, formación, coñecemento do territorio, entrevista).

 

O Tribunal queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos necesarios para a boa orde do concurso en todo o non previsto nas bases.

 

BASE SEPTIMA.-

1. A Comisión de selección será colexiada e constará, como mínimo, de Presidente, tres vocais e secretario, que serán designados por resolución da Alcaldía de acordo co disposto no artigo 60 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empleado Público e a Lei de Función Pública de Galicia. O tribunal cualificador de cada posto de traballo está facultado para interpretar e resolver as cuestións que poden suscitar na aplicación das normas de procedemento, inspirándose a súa actuación no principio de economía, celeridade e eficiencia.

O tribunal non poderá actuar ou constituírse sen a presencia polo menos de tres dos seus membros, sendo imprescindible, en todo caso, a asistencia do presidente e do secretario/a , titular ou suplente.

O réxime xurídico aplicable os tribunais de selección será o que se establece polo órganos colexiados no título II, capítulo II, da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do réximen xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándollo o órgano que efectuara o seu nomeamento, cando concorran entre eles algunhas das causas previstas no artigo 28 da Lei do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

 

 

 

BASE OITAVA.- Proposta e nomeamento

Valorados tódolos méritos alegados polos aspirantes que reúnan as condicións esixidas, o tribunal formulará a proposta de designación a favor dos candidatos que obtivesen a maior puntuación, e resto se ordenarán por orde de puntuación para formar parte dunha bolsa para a posible sustitución dos seleccionados publicándose no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do Concello (sandias.es).

 

Para efectuar esta proposta, a Comisión avaliadora poderá pedir informes e asesoramentos técnicos que teña por convenientes.

 

Os aspirantes inicialmente propostos para a súa contratación achegarán ante a Administración, dentro do prazo de dous días naturais desde que se publica no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web o acta de valoración realizada pola comisión de selección, os documentos acreditativos das condicións de capacidade, requisitos esixidos na convocatoria, e méritos alegados, documentación en xeral que acompaña á instancia en orixinal ou copia compulsada.

 

Quen dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior, non presentasen a documentación en orixinal ou copia compulsada ou da mesma deducísese que carecen dalgún dos requisitos esixidos ou méritos achegados, non poderán ser contratados, quedando anuladas todas as actuacións con el, sen prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade nas súas solicitudes de participación.

 

Os traballadores/as seleccionados/as estarán obrigados/as a realizar, antes da súa contratación un recoñecemento médico e unha proba física de esforzo, así como un curso teoríco-práctico de formación sobre prevención e defensa contra os incendios forestais de 16 horas que será impartido polo persoal competente na materia nos días, horas e lugares que unilateralmente estableza o Concello de Sandiás.

A non superación do recoñecemento médico ou da proba física de esforzo, ou ben a non realización do referido curso con aproveitamento, será causa de non contratación do traballador/ha seleccionado/a, pasando a realizarse as probas de referencia ao seguinte da lista.

Co obxeto de perfeccionar e dar continuidade á formación deste persoal, este curso será obrigatorio, aínda que o aspirante xa o tivese realizado en anos anteriores.

 

Posteriormente efectuarase o nomeamento polo Sr. Alcalde e asinarase o correspondente contrato laboral.

Establécese, un período de proba, conforme ó art. 14 do Estatuto dos traballadores, transcorrido este período conforme ó artigo 14 do Estatuto de Traballadores, se a persoa de que se trate o superase satisfactoriamente, adquirirá plena eficacia o contrato suscrito.

Mentres non se formalice o contrato e non se incorpore ó posto de traballo, o aspirante non terá dereito á percepción económica de ningunha clase. A formalización e continuación do contrato (dentro do período de duración establecido) queda condicionada ó mantemento da Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais e o do seu Convenio finaciador.

Quen sen causa xustificada non concorrese a formalizar o contrato na data sinalada, perderá tódolos dereitos derivados da superación das probas selectivas.

 

BASE NOVENA.-

Confeccionarase unha bolsa de traballo coa relación dos aspirantes admitidos no procedemento selectivo (excluídos os seleccionados) e pola orde decrecente de puntuación obtida no mesmo, co obxeto de cubrir posibles vacantes que se produzan ou as ausencias por disfrute de licenzas reglamentarias, necesidade do servizo, etc. ou as baixas ou renuncia do seleccionado.

A orde de chamamento dos aspirantes será pola orde de puntuación obtida e terá carácter rotatorio.

Os chamamentos faranse polo medio máis urxente que permita ter a constancia dá súa recepción. Nos supostos nos que a necesidade de cobertura do posto non fose previsible coa antelación suficiente ou polas circunstancias concorrentes no proceso de chamamento debidamente acreditadas, fose necesario a súa cobertura de xeito urxente para evitar graves prexuízos no funcionamento e/ou prestación do servizo público, o chamamento poderá realizarse telefónicamente. Neste suposto, o funcionario que as realice fará constar mediante dilixencia a súa realización, e se tiveron ou non resposta.

Os integrantes da bolsa de traballo que, sendo convocados para facer efectiva a contratación ou segundo o disposto anteriormente non se presentasen ou renunciasen a esta sen xustificación suficiente, perderán os seus dereitos, quedando excluídos da lista.

 

BASE DECIMA. Normas finais.

 

Para o non previsto nestas bases será de aplicación a Lei 7/1985, do 2 de abril; Lei 5/1997, do 22 de xullo;RD-Lexislativo 1/1995, do 2 de marzo e demais normas que sexan de aplicación.

Agás a convocatoria, que se publicará segundo se establece na base cuarta, os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebración deste proceso selectivo faranse públicos exclusivamente a través do Taboleiro de anuncios do concello e da súa páxina web (sandias.es)

Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como da actuación da comisión avaliación, poderán ser impugandos polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei 30/1992, do 26 de novembro, e normas vixentes concordantes. A presentación de reclamacións non suspenderá a continuación do proceso selectivo, salvo que así o decida o órgano convocante.

Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses (contado desde o día seguinte ó da publicación da convocatoria). Con carácter potestativo e previo, poderá interpor recurso de reposición perante o mesmo órgano que adoptou o acordo de aprobación, no prazo dun mes (contado desde ao día seguinte ó da publicación da convocatoria). Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Neste último suposto, o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses contado desde o día seguinte a aquel no que se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Todo isto sen prexuízo do que poida exercitar calquera outro que considere procedente.

 

 

Sandiás a 28 de xuño de 2016.

 

P.S. O 1º TENENTE DE ALCALDE

 

 

Asdo.: Tito Traveso Teijeiro.

 

 

ANEXO I

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN AO CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS XEFES DE BRIGADA PARA AS BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE SANDIAS.

 

 

DATOS PERSOAIS

 

Apelidos e nome: _______________________________________________________

DNI OU DOCUMENTO DE

EXTRAXEIRO:____________________________________________________

Rúa e número:__________________________________________________________

Localidade:____________________________________________________________

Provincia:______________________________________________________________

Código Postal:__________________________________________________________

Teléfono:______________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________

 

EXPOÑO:

Que tiven coñecemento da convocatoria feita polo Concello de Sandiás para cubrir, con carácter temporal, mediante concurso, os seguintes postos de traballo para Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais:

Dous Xefes de Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

 

DECLARO:

Ser español ou ser nacional de :____________________

Ter cumprida a idade de 18 anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño dos correspondentes traballos.

Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo do Estado, das Comunidades Autónomas, nin da Administración Local, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.

Cumprir os requisitos necesarios para participar na convocatoria e non estar incurso en causa de incompatibilidade prevista legalmente (Lei 53/84, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas).

 

Comprométese a probar documentalmente tódolos extremos da declaración anterior, aportando a documentación pertinente en caso de serlle requirida.

 

 

ACOMPAÑA:

Copia do DNI ou documento de extranxeiro

Titulación académica.

Carné de conducir B

Documentación acreditativa dos méritos alegados e especificados na base específica correspondente, que serán obxecto de valoración.

 

Por todo o exposto, SOLICITO que se teña por presentada a presente instancia xunto cos documentos que a acompañan e sexa admitido no proceso selectivo convocado.

 

En ________________________, a ____ de ________________ de 2016.

 

 

Asdo:____________________________

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANDIÁS.

 

 

ANEXO II

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN AO CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 8 PEÓNS DE BRIGADA PARA AS BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE SANDIAS.

 

 

DATOS PERSOAIS

 

Apelidos e nome: _______________________________________________________

DNI OU DOCUMENTO DE

EXTRAXEIRO:____________________________________________________

Rúa e número:__________________________________________________________

Localidade:____________________________________________________________

Provincia:______________________________________________________________

Código Postal:__________________________________________________________

Teléfono:______________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________

 

EXPOÑO:

 

Que tiven coñecemento da convocatoria feita polo Concello de Sandiás para cubrir, con carácter temporal, mediante concurso, os seguintes postos de traballo para Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais:

Peón de Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

 

DECLARO:

Ser español ou ser nacional de :____________________

Ter cumprida a idade de 18 anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño dos correspondentes traballos.

Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo do Estado, das Comunidades Autónomas, nin da Administración Local, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.

Cumprir os requisitos necesarios para participar na convocatoria e non estar incurso en causa de incompatibilidade prevista legalmente (Lei 53/84, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas).

 

Comprométese a probar documentalmente tódolos extremos da declaración anterior, aportando a documentación pertinente en caso de serlle requirida.

 

 

ACOMPAÑA:

Copia do DNI ou documento de extranxeiro

Titulación académica.

Carné de conducir B

Documentación acreditativa dos méritos alegados e especificados na base específica correspondente, que serán obxecto de valoración.

.

Por todo o exposto, SOLICITO que se teña por presentada a presente instancia xunto cos documentos que a acompañan e sexa admitido no proceso selectivo convocado.

 

 

En ________________________, a ____ de ________________ de 2015.

 

 

Asdo:____________________________

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANDIÁS.”

 

Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses (contado desde o día seguinte ó da publicación da convocatoria). Con carácter potestativo e previo, poderá interpor recurso de reposición perante o mesmo órgano que adoptou o acordo de aprobación, no prazo dun mes (contado desde ao día seguinte ó da publicación da convocatoria). Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Neste último suposto, o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses contado desde o día seguinte a aquel no que se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Todo isto sen prexuízo do que poida exercitar calquera outro que considere procedente.

 

 

En Sandiás, 28 de xuño de 2016

 

O secretario

 

 

 

 

Asdo.: Miguel Angel Rodriguez Rodriguez

 

 
Galego (gl-ES)Español (spanish formal Internacional)

Teleadministración

Novas

Urbanismo en Rede

Cartel

Sede Electrónica

Cartel

bottom
top
                                                                                
                           Concello de Sandiás
Campo de San Nicolás, 2 - 32692 (Sandiás - Ourense) Tel.: 988 465 001 - Fax: 988 446 048 

bottom

Feito con Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, domain hosting. Valid XHTML and CSS.