Rúa do Pegal, s/n

32692-Sandiás

Teléfono: 988465321

Correo elctrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Titularidade: Municipal

Niveis educativos: 1º Ciclo de Educacion Infantil (ciclo 0-3 anos).

Número de prazas: 20 prazas

Profesorado: Consta dunha Coordinadora (mestra e psicopedagoda) e dúas T´cnico-auxiliares en Educación Infantil (educadoras).

Horario: De 8:00 a 20:00 horas ininterrumpido.

¿Qué é?

O Punto de Atención á infancia (PAI) é un establecemento encadrado nos servizos sociais dos concellos que ten como finalidade prestar unha atención de apoio aos pais, titores ou gardadores dos nenos de 0-3 anos cando concorran situacións ou circunstancias que lles impidan o seu coidado. Ademais atenderán aqueles casos que respondan a  necesidades puntuais.

punto de atencion infantil 1

                                                          

                                                                                  Instalacións do punto de atención infantil (PAI)

¿Qué servizos ofrece?

O obxecto do PAI é a prestación dunha atención asistencial e educativa en concellos con menos de 5.000 habitantes, que pola súa baixa poboación infantil ou outras circunstancias económico-sociais, precisan prazas para a atención do colectivo de nen@s entre 3 meses e 3 anos.

É un instrumento de desenvolvemento rural, para faer fronte ás novas demandas e permite poñer á disposición das familias con nen@s pequen@s,un espazo de atención educativa para contribuir tanto ao desenvolvemento integral d@s nen@s como á conciliación da vida laboral e familiar, pretando un servizo moi especializado e individualizado.

 

INSTALACIÓNS DO PAI.

O P.A.I. está ubicado no Colexio Público de Educación Infantil e Primaria de Sandiás.Adaptouse parte da planta baixa do colexio e cunha entrada independente a do colexio e cunha entrada independente a do colexio. No interior conta cunha aula de infantil con zona de zgos, zona de gatexo, a zonda da cociña e comedor e a zona de descanso; zonas de asesos d@s nen@s e do persoal, despacho e almacén. Ademais ten patio exterior propio, independente ao do colexio, con zona de arreiro e zona de xardin.

 

colexio

                                                                          Instalacións do PAI no colexio público de Sandiás

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A PRESCRICIÓN:

1. Solicitude de novo ingreso.

2. Fotocopia do libro de familia.

3. Fotocopia D.N.I. ou do pasaporte dos pais/nais ou titores.

4. Certificados de empadroamento dos pais e d@s nen@s e de convicencia, que será expedido polo Concello.

5. Fotocopia da úlfima declaración da renda, de todos os membros da unidade familiar ou, noseu defecto, certificado emitido pola Delegación de Facenda que avale a súa non presentación.

6. Fotocopia da última nómina, do último recibo da cota da Seguridade Social (no caso de ser autónomos) ou fotocopia da tarxeta da Oficina de emprego (no caso de ser demendantes de emprego).

7. Outra documentación acreditativa doutras circunstancias susceptibles de puntuación.

Relación de material mínimo esixido

Cueiros, toalliñas, comida (incluído cubertos propios), unha muda completa, mandilón (se o considera necesario), auga, babeiros, pañuelos de papel, pantuflas, xoguetes (opcional, no caso de que se traian deberán vir co nome do neno), biberón, chupete.

punto de atencin infantil 2

                                                                                Instalacións do Punto de Atención Infantil (PAI)

IMPRESOS

Solicitude

Administración Medicamentos

Autorización recollida do neno/a

  

 
bottom