CORPORACION MUNICIPAL

ALCALDE: FELIPE TRAVESO GARCIA-AGRELSAN           

1º TENENTE DE ALCALDE: TITO TRAVESO TEIJEIRO - AGRELSAN

2ª TENENTE DE ALCALDE: Mª JOSE MANSO CABRERA - AGRELSAN

CONCELLEIRO: JOSE FRANCISCO SANTANA DOVAL - PARTIDO POPULAR

CONCELLEIRA: JOSEFINA GOMEZ SIMON-PARTIDO POPULAR

CONCELLEIRA: Mª JESUS TEIJEIRO MORAN - PARTIDO POPULAR

CONCELLEIRO: JUAN MANUEL QUINTAS LORENZO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

CONCELLEIRO: MANUEL PEREZ MANSO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

CONCELLEIRO: FERNANDO MIGUEL VAZQUEZ LORENZO - CONCELLEIRO NON ADSCRITO

 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL

FELIPE TRAVESO GARCIA

TITO TEIJEIRO TRAVESO

Mª JOSE MANSO CABRERA

 

COMISION ESPECIAL DE CONTAS

FELIPE TRAVESO GARCIA

TITO TEIJEIRO TRAVESO

Mª JOSE MANSO CABRERA

JOSE FRANCISCO SANTANA DOVAL

JOSEFINA GOMEZ SIMON

Mª JESUS TEIJEIRO MORAN

JUAN MANUEL QUINTAS LORENZO

MANUEL PEREZ MANSO

FERNANDO MIGUEL VAZQUEZ LORENZO