Centro Ecuestre

Nos últimos anos produciuse un auténtico rexurdir da actividade ecuestre, ó que non é allea a nosa provincia, que pasou dun censo de cabalos moi cativo ós preto de 2.000 que hai na actualidade. Día a día aumenta a demanda de cabalos, instalacións, profesionais… E os afeccionados son máis esixentes na medida en que van estando mellor formados.

A Deputación de Ourense contribuíu á dinamización e modernización do sector, creando infraestructuras e servicios no noso concello que fai pouco non existían ou eran insuficientes para a demanda que teñen.

As actuacións que se están a levar a cabo por parte da Deputación de Ourense céntranse en tres aspectos:

 • Fomento da cría. Construcción do centro de cría de Antela no concello de Sandiás e posta en funcionamento de iniciativas innovadoras, como o programa de cría integrado.
 • Creación de infraestructuras. A pista de velocidade de Antela no concello de Sandiás , xa operativa, dotada dunha bancada-grada para o público, un picadeiro cuberto, pista exterior e edificio de servicios, ademais de boxes para cabalos…
 • Formación. Dirixida non só os xinetes, senón tamén a profesionais como técnicos en manexo, ferradores, albardeiros, etc.

Que servizos ofrece?

Nos seus boxes alóxanse as eguas. Está dotado con:

 • Tres naves de 26 boxes cada unha, de 350 x 350 cm., con ducha e potro de exploración.
 • Almacén de 480 metros cadrados, con tres zonas separadas, para pensos, forraxe e cama.
 • Nave para sementais, con 6 boxes de 400 x 400 cm.
 • Pequeno picadeiro para cubricións e traballo dos sementais.
 • Edificio de servicios, con oficinas, vestiarios e clínica veterinaria.

 

O  seu obxectivo é presta-los seguintes servicios:

 • Cubrición de eguas, mantemento e xestión de sementais de calidade, propios ou de propiedade privada.
 • Desenvolvemento de novas tecnoloxías: conxelación, importación, exportación e transferencia de seme e embrións.
 • Asesoramento técnico para a compra de animais, xestión de explotacións, construccións….
 • Realizar probas de valoración de reproductores machos e femias.


O centro debe se-la base operativa do programa de cría integrado que se está a levar a cabo. Este innovador programa está baseado nun acordo de colaboración entre os criadores da provincia e o centro, polo que este lle presta ó criador tódolos servicios que demande (cubrición de eguas, asesoramento en alimentación e programas sanitarios, subvención de seguros…), e, sobre todo, asegura a compra do poldro ó destete, por un prezo de taxación.

Iniciouse o programa con eguas de raza Puro Sangue Inglés, pola súa precocidade (compiten xa con dous anos) e as características da súa comercialización (a venda dos poldros realízase con só 18 meses), que evita a acumulación de varias poldradas, os gastos en doma e, sobre todo, permite facer unhas previsións, en canto a datas de venda, entrada dos novos poldros, etc.

Tamén situado no predio da lagoa de Antela no concello de Sandiás. Desde setembro de 2002 atópase xa operativa a pista de velocidade, de 1500 metros de longo por 20 de ancho. Nela realizáronse xa catro xornadas de carreiras, nas que se comprobou o seu excelente comportamento. Por dimensións e calidade pódese comparar coas mellores de España.

Dispón dunha ampla bancada para público, con vestiarios e outros servicios, así como un picadeiro cuberto con pista de dimensións olímpicas.

Ademais da celebración das carreiras, o obxectivo principal do centro debe se-lo adestramento de cabalos de aptitude deportiva, en tódalas modalidades de competición. A oferta de instalacións deste tipo é hoxe practicamente inexistente en Galicia, e a situación de Antela (boas comunicacións e proximidade ó resto de España) é privilexiada para cabalos e profesionais que continuamente se desprazan a competicións de nivel nacional.

Horario de atención

FALTA HORARIO ATENCIÓN

En qué podemos axudarte?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc porttitor ultrices malesuada.

Enviar mensaxe
¡Ola!
¿En que podemos axudarte?