Política de Privacidade

1. Datos do Responsable do Tratamento dos Datos.

 • Nome: CONCELLO DE SANDIÁS
 • Dirección a efectos de notificación: Campo de San Nicolás, 2, 32692, Sandiás, Ourense
 • Dirección fiscal: Campo de San Nicolás, 2, 32692, Sandiás, Ourense
 • Teléfono: 988 465 001
 • Enderezo electrónico: info@sandias.es
 

2. Tratamento dos Datos Recabados a través da páxina web.

Os datos que CONCELLO DE SANDIÁS poida recopilar polo uso, navegación da páxina web, a través dos nosos formularios, boletíns ou newsletter, vía email ou con motivo da relación contractual que o une con CONCELLO DE SANDIÁS son datos de carácter personal. Á hora de cumplimentar cada un dos formularios presentes na nosa páxina web existirán unha serie de datos obligatorios, cuxos campos atópanse marcados co símbolo*. No caso de non encher tales campos, non se poderán levar a cabo as finalidades descritas de cada un dos formularios. Nalgunas ocasións, informamos de que polo simple uso e navegación na nosa páxina web, CONCELLO DE SANDIÁS almacenará datos relativos a:

 • Dirección IP
 • Versión do navegador
 • Sistema operativo
 • Duración da visita ou navegación pola páxina web
 

Tal información pode almacenarse mediante Google Analytics, polo que nos remitimos á Política de Privacidade de Google, xa que este recaba e trata tal información. Do mesmo modo, na Páxina Web facilítase a utilidade de Google Maps, a cal pode ter acceso á túa ubicación, no suposto de que o permitas, coa finalidade de facilitar unha maior especificidade sobre a distancia e/ou camiños das nosas sedes. A este respecto, remitímonos á Política de Privacidade empregada por Google Maps, coa finalidade de coñecer o uso e tratamento de tales datos. CONCELLO DE SANDIÁS resérvase o dereito a modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en todo momento. Polo tanto, recomendámoslle que revise a mesma cada vez que acceda á Páxina Web. No suposto de que o usuario se rexistrara na páxina web e acceda á súa cuenta ou perfil, ao acceder á misma, infórmaselle no suposto de que tiveran ocorrido modificacións substanciais en relación co tratamento dos seus datos persoais. 

3. Formularios de contacto.

 • Finalidade: A finalidade do presente formulario é contestar a solicitude de información realizada a través do formulario de contacto.
 • Lexitimación: A lexitimación para o tratamento dos datos de carácter persoal é o consentimento expreso do interesado.
 • Destinarios: Os destinatarios dos seus datos serán as distintas áreas/departamentos da nosa entidade, así como os terceiros aos que cedamos os seus datos, conforme ao disposto na normativa vixente en materia de protección de datos.
 

4. Boletíns ou newsletter.

 • Finalidade: Facer ao usuario partícipe de forma periódica das actualizacións ou novas relacionadas co CONCELLO DE SANDIÁS e a súa actividade. 
 • Lexitimación: O consentimento outorgado polo interesado que nos confire en virtude da súa aceptación expresa.
 • Destinatarios: Os destinatarios dos seus datos serán as distintas áreas/departamentos da nosa entidade, así como os terceiros aos que cedamos os seus datos, conforme ao disposto na normativa vixente en materia de protección de datos.
 

5. Outros tratamentos de datos

5.1. Exclusivo para contactos profesionais.

 • Finalidade. No CONCELLO DE SANDIÁS tratamos os seus datos persoais coa finalidade de manter a relación profesional que entre ambos mantemos. 
 • Lexitimación. O interese lexítimo.
 • Destinatarios. Os destinatarios dos seus datos serán as distintas áreas/departamentos da nosa entidade, así como os terceiros aos que cedamos os seus datos, conforme ao disposto na normativa vixente en materia de protección de datos.
 

5.2 Exclusivo para contactos a través de redes sociales.

 • Finalidade. No CONCELLO DE SANDIÁS tratamos os seus datos persoais coas seguintes finalidades
  • Contestar a consultas, solicitudes ou peticións.
  • Xestionar o servizo solicitado, contestar a solicitude, ou tramitar una petición.
  • Establecer unha relación usuario-responsable, e crear unha comunidad de seguidores.
 • Lexitimación. O interese lexítimo do responsable do tratamento, así como a aceptación dunha relación contractual no entorno da rede social que corresponda. 
 • Destinatarios. Os destinatarios dos seus datos serán as distintas áreas/departamentos da nosa entidade, así como os terceiros aos que cedamos os seus datos, conforme ao disposto na normativa vixente en materia de protección de datos. Non obstante, recomendamos a revisión da Política de Privacidade das redes sociais que principalmente utilizamos, xa que as redes sociales, ao ser norteamericanas, poden transferir datos a Estados Unidos.
 

6. Plazos de Conservación

 • Outros tratamentos de datos
  • Exclusivo para contactos profesionais: Ata que finalicen as nosas relacións profesionais ou decida cancelar ou opoñerse ao tratamento dos seus datos. 
  • Exclusivo para contactos a través de redes sociais: Os seus datos de carácter personal se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron.
 

7. Transferencias Internacionais

CONCELLO DE SANDIÁS non ten previsto levar a cabo transferencias internacionais de datos. Naqueles supostos nos que sexa necesario, só se realizarán a entidades que se atopen baixo a habilitación do acordo EEUU-Unión Europea Privacy Shield (máis información: https://www.privacyshield.gov/welcome) ou aplicacións como poden ser Dropbox, OneDrive, Google Drive, Office 365 etc., así como outras entidades ou aplicacións que demostren que cumpren co nivel de protección e garantías de acordo cos parámetros e esixencias previstas na normativa vixente en materia de protección de datos, como o Regulamento Europeo ou cando exista unha habilitación legal para realizar a transferencia internacional.

8. Cales son os seus sus dereitos en relación co tratamento de datos?

Vostede, como titular dos datos, ten dereito a obter confirmación sobre a existencia dun tratamento dos seus datos, a acceder aos seus datos personais, solicitar a rectificación dos datos que sexan inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión, cando entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para as finalidades para os que foron recollidos ou vostede como interesado retire o consentimiento outorgado. CONCELLO DE SANDIÁS tratará e conservará os seus datos de acordo coa normativa vixente, sen prexuizo de que como interesado poida solicitar en todo caso, a limitación do tratamento dos seus datos. En determinados supostos poderá exercitar o seu derecho á portabilidade dos datos, que serán entregados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica a vostede ou ao novo responsable de tratamento que designe. Terá dereito a revocar en cualquera momento o consentimiento para cualquera dos tratamentos para os que os outorgou. Para exercitar os seus dereitos comuníquese con nós a través da dirección de enderezo electrónico ____________. Temos á súa disposición de formularios para o exercicio de todos os dereitos anteriormente indicados, non obstante, tamén pode empregar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos. Terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos no suposto de que considere que non se ha atendeu da forma axeitada o exercicio dos seus dereitos. O prazo máximo para resolver será o dun mes a contar dende a recepción da súa solicitude. No caso de producirse algunha modificación dos seus datos, agradecemos que nolo comunique debidamento por escrito coa finalidade de manter os seus datos actualizados.

En qué podemos axudarte?

Estamos á túa disposición. Para calquera dúbida, comentario ou suxerencia, non dubides en contactar co persoal do Concello.

Enviar mensaxe
¡Ola!
¿En que podemos axudarte?